דוגמאות לחישוב המענק בשלושת קבוצות העסקים

נספח דוגמאות לצורך הבנת חישוב המענק

צור קשר